Stichting Contourdetwern vraagt middels deze brief uw aandacht voor het volgende. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en andere mensen kunnen blijven ontmoeten. Daarom is welzijns- en vrijwilligersorganisatie Contourdetwern al in 2010 gestart met de BoodschappenPlusBus. Door de inzet van een grote groep vrijwilligers rijden er dagelijks twee bussen voor alle zelfstandig wonende 65-plussers in Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout.

De bus is een mobiel ontmoetingspunt, waar het vervoer onderdeel van is. Een uitstapje wordt gedaan met twee bussen, veertien ouderen en vier vrijwilligers. Deze vrijwilligers halen de deelnemers thuis op en begeleiden hen bij het boodschappen, dagbesteding of een uitstapje. Ze zien vriendschappen ontstaan en ouderen uit hun isolement komen. Dat levert mooie verhalen op van dankbare klanten.

Wat vragen we aan u?
Wij vinden het belangrijk dat alle ouderen met ons mee kunnen, maar in de praktijk is gebleken dat de uitstapjes te duur zijn voor sommige ouderen. Juist voor die ouderen willen we kijken of we een aangepast tarief kunnen aanbieden, een tarief waarbij ze uitsluitend betalen voor het uitstapje en niet eventuele onkosten voor de bussen. Wij vinden dat het voor ouderen al moeilijk genoeg is om mee te kunnen blijven doen, een kleinere portemonnee mag niet nog een drempel opwerpen. Helpt u ons mee?

Verruim de horizon van ouderen!
Door plaatsing van uw bedrijfslogo op de bus, ondersteunt u het project op een leuke en opvallende manier. Ook biedt het u de mogelijkheid om uw bedrijf dagelijks opvallend in de regio te presenteren als maatschappelijk betrokken organisatie. Ondersteunt u de bus liever middels een donatie is dit uiteraard ook mogelijk.

Wij hopen dat u ons en de vele ouderen wil en kan helpen. Neem voor meer informatie contact op met projectleider Nicole Jansen via tel: 06-40232563 of via mail: nicole.jansen@stichtingmvi.nl

Namens de vele ouderen, betrokken vrijwilligers, Stichting Contourdetwern en Stichting Mobiliteit voor Iedereen danken we u hartelijk voor uw aandacht en tijd.

Mettie Bakker                                                                Sjef van der Klein
Voorzitter Stichting MVI                                             Coördinator OPSTAPbus ContoudeTwern
Middenakker 33                                                            Kerkenbosplaats 1
4911 AV Den Hout                                                         5043 RX Tilburg
www.stichtingmobiliteitvooriedereen.nl                  www.contourdetwern.nl

Deelnemende bedrijven