novizorg

Geachte ondernemer,

NOVIzorg is voor u als ondernemer geen onbekende zorginstelling. Graag willen wij u vanuit deze wetenschap benaderen voor het volgende:

De missie van NOVIzorg is sinds 2004 het bieden van ondersteuning aan mensen met chronische beperkingen. De organisatie ondersteunt met name mensen die te maken hebben met lichamelijke beperkingen als gevolg van niet aangeboren hersenletsel (NAH / CVA), de ziekte van Parkinson, dementie en afasie. Daarnaast worden ook (eenzame) ouderen met somatische klachten ondersteund.

Doel van de ondersteuning is het verbeteren van de zelfredzaamheid van de cliënten en hun mantelzorgers, waardoor ze beter in staat zijn om maatschappelijk te participeren. Dit gebeurt o.a. door cliënten te ontmoeten (laagdrempelig), te trainen op cognitief vlak, in combinatie met passende bewegingsactiviteiten, en te ondersteunen met paramedische diensten.

NOVIzorg biedt haar ondersteuning aan in de vorm van dagactiviteiten (groepsbegeleiding) en individuele begeleiding. De groepsactiviteiten vinden plaats op 4 locaties in Parkstad:

  • Heerlen Centrum (Benzenraderweg), gemiddeld 30 cliënten per dag aanwezig
  • Hoensbroek Grubbelaan, gemiddeld 50 cliënten per dag aanwezig
  • Hoensbroek Adelante, gemiddeld 60 cliënten per dag aanwezig
  • Kerkrade Old Hickory, gemiddeld 40 cliënten per dag aanwezig

Daarnaast worden 70 cliënten individueel begeleid in de thuissituatie.

Er worden thans ruim 400 cliënten ondersteund. NOVIzorg heeft een team van 50 medewerkers en er zijn 65 vrijwilligers actief.

 

Door de vele veranderingen in de zorg en bezuinigingen wordt het voor een steeds grotere wordende groep mensen met een beperking uit onze regio lastiger om nog deel te nemen aan verschillende activiteiten. Zo zijn bijvoorbeeld de vergoedingen voor het vervoer van en naar de dagbesteding bij lange na niet kostendekkend. Deze problematiek zorgt er tevens voor dat deze kwetsbare groep mensen niet de zorg krijgt die zij nodig heeft, vereenzaamt of niet meer kan participeren.

Onze doelgroep is meestal afhankelijk van duur taxivervoer omdat zij vaak ook rolstoelafhankelijk is.

Om dagelijks de vele cliënten uit onze regio het vervoer aan te kunnen bieden, heeft NOVIzorg besloten dit in eigen beheer te doen met de nodige vrijwilligers die op de bus rijden. Hiervoor doen we een beroep op u.

Wij bieden uw bedrijf de mogelijkheid om uw bedrijfslogo op de nieuwe rolstoelbus te plaatsen. Op deze manier draagt u uw logo op een leuke en originele manier naar buiten en daarnaast draagt u bij aan een belangrijk maatschappelijk project. En niet op de laatste plaats zorgt u mede ervoor dat mensen met een beperking blijven meedoen.

Voor informatie, reactie of vragen kunt u direct contact opnemen met een van  de projectleiders: Mevr. Ilona Timmer 06-12514674 ilona.timmer@stichtingmvi.nl
Mevr. Dayelle Pluymakers 06-46183531 dayelle.pluymakers@stichtingmvi.nl

Namens onze projectgroep willen u alvast danken voor uw aandacht en tijd, wij hopen dat u dit belangrijke project wil en kan ondersteunen, zodat wij deze unieke en sociaal maatschappelijke vervoersdienst kunnen blijven aanbieden.

Deelnemende bedrijven

Curatio Constat, Hoensbroek.
Mobiel Car Cleaning, Nuth.
Thea Geurts Consultancy, Margraten.
Accountantskantoor Schoonbrood, Schinnen.
Furst Kantoorservice B.V, Kerkrade.
Signum Reclamebelettering, Heerlen.
Dirks Machines, Beek.
George Lemmens Optiek, Hoensbroek.
Kapsalon Jean, Brunssum.
Castle Of Love, Kerkrade.
Interart Interieurs VOF, Amstenrade.

Wolter Orthopedie, Kerkrade.
La Duchesse, Hoensbroek.
Kapsalon Rosita, Hoensbroek.
MKJ Recycling, Hoensbroek.
Partycenrum ‘T Sjaater Hoes, Kerkrade.
Profi XL, Kerkrade.
Bloemsierkunst Robeerts,Hoensbroek.
Cafe d’n Klinge, Heerlen.
Installatiebedrijf Bert Vrösch, Kerkrade.
E&R Stessen Servicedienst, Heerlen.
Bosec Security, Heerlen.
PCA Total Supply, Heerlen.
SLF Group, Hoensbroek.
Rutten transport, Landgraaf.
Yoga opleiding Tsondru, Heerlen.
Dierenspecialist Annelies en Henk, Landgraaf.
Ambulante Thuiszorg, Heerlen.
Fysio Postema, Heerlen