Project Zorgboerderij De Schaapskooi

Schaapskooi

Vanwege de enorme veranderingen binnen zorg en welzijn is het voor een steeds groter wordende groep zorgafhankelijke mensen uit onze regio onmogelijk geworden om nog deel te nemen aan activiteiten.

Vervoer van en naar dagbesteding, zorgboerderij, uitstapjes, sport-spel activiteiten zijn door deze veranderingen voor vele psychiatrische cliënten uit onze regio  onder druk komen te staan.

Er wordt aangenomen dat deze doelgroep lichamelijk in staat zou zijn om deze activiteiten zelfstandig te kunnen ondernemen, maar juist door de psychiatrische problematieken is dit onmogelijk. 

Stichting MVI zet zich samen met zorgboerderij de Schaapskooi  in zodat deze kwetsbare doelgroep, toch naar hun dagbesteding kunnen komen. Het streven van de Schaapskooi is om mensen niet te benaderen als patiënt, voor zover dit mogelijk is.

De rust en ruimte op de zorgboerderij hebben een helende werking voor de zorgboeren, waardoor ze weer waarde en structuur in hun leven krijgen.

Naast deze kwetsbare doelgroep verzorgt De Schaapskooi ook dagbesteding voor ouderen uit de regio. Door het inzetten van deze bus kunnen vele ouderen zowel vervoer als dagbesteding worden aangeboden.

Vanaf september 2016 hoopt zorgboerderij de Schaapskooi te kunnen beschikken over een 9-persoons bus.         

Om deze nieuwe bus te kunnen gaan inzetten doen we een beroep op u als ondernemer uit de regio. We bieden u de mogelijkheid om uw  bedrijfslogo (deelname al mogelijk vanaf vanaf 250,00 p/j) op de nieuwe zorgbus te plaatsen zodat uw bedrijf zich op een sociaal maatschappelijke en opvallende wijze presenteert in onze regio.

Tevens bieden wij alle deelnemers gratis de mogelijkheid om op onze website een bedrijfspresentatie te plaatsen en zal het project en uw deelname ruimschoots aandacht krijgen in de lokale kranten van Goeree Overflakkee. 

Voor vragen, reacties of het maken van een afspraak om het project persoonlijk toe te lichten, kunt u contact opnemen met projectleider Alex Human: 06-47140649 of via mail:alex.human@stichtingmvi.nl.

Namens vele zorgafhankelijke mensen, zorgboerderij de Schaapskooi en Stichting MVI willen we u alvast danken voor uw aandacht en tijd en wij hopen dat u dit belangrijke project kunt ondersteunen.

Met vriendelijke groet,

Alex Human
Projectleider Stichting MVI                                         

06-47140649        

Alex.human@stichtingmvi.nl
www.stichtingmobiliteitvooriedereen.nl

Annemarie de Groot
Zorgboerderij de Schaapskooi

0187611347/ 0637340451           

avanlenten@gmail.com
www.ontzorgboerderij.nl 

Deelnemende bedrijven