Thomashuis Hellevoetsluis

Geachte Heer/ Mevrouw.

Middels deze brief willen we u een belangrijk en noodzakelijk project onder de aandacht brengen. Vanwege de enorme veranderingen binnen de zorg is het voor een steeds groter wordende groep zorgafhankelijke mensen onmogelijk geworden om nog deel te nemen aan sociaal belangrijke activiteiten. Vervoer van en naar dagbesteding, zorgboerderij, uitstapjes of gewoonweg het doen van boodschappen zijn door deze veranderingen onder druk komen te staan.

Stichting MVI zet zich samen met Thomashuis Hellevoetsluis in om er voor te zorgen dat de huisgenoten van Thomashuis Hellevoetsluis zoveel mogelijk aan het sociale leven in en om Hellevoetsluis kunnen deelnemen.

Thomashuis Hellevoetsluis is gevestigd in een voormalige boerderij aan het Zandpad in Nieuwenhoorn en bied 24 uurs zorg van uit een huiselijke situatie aan 9 volwassen mensen met een verstandelijke beperking. De huiselijke situatie en zorg wordt bewaakt door Winfried van Westen en Bea van Eerd die met hun kinderen in het zelfde pand wonen en daarmee zich 365 dagen per jaar 24 uur per dag aan de medebewoners met een beperking hebben verbonden. Samen met een klein team gedreven begeleid(st)ers zorgen ze dat de huisgenoten een veilig thuis hebben en zoveel als binnen hun mogelijkheden ligt kunnen deelnemen aan het sociale leven binnen Hellevoetsluis en omgeving. Betrouwbare Mobiliteit om bij verschillende activiteiten te komen is voor deze deelname van groot belang. Bv, naar dagbesteding,de 55 plus gym, bezoek fysiotherapeut, boodschappen, bezoeken braderie of gewoon een wandeling op het strand.

Vanaf april 2018 kan Thomashuis Hellevoetsluis beschikken over een nieuwe 9-persoons Zorgbus.  Deze Zorgbus zal worden ingezet voor sociale activiteiten als uitstapjes, sport of gewoonweg het doen van de boodschappen. En hiervoor dagelijks over het eiland Voorne Putten rond rijden.

Om deze nieuwe Zorgbus te kunnen gaan inzetten doen we een beroep op u als ondernemer . We bieden u de mogelijkheid om uw mooie bedrijfslogo op de nieuwe Zorgbus te plaatsen zodat uw bedrijf zich op een sociaal maatschappelijke en opvallende wijze presenteert in onze regio.

Tevens bieden wij u gratis de mogelijkheid om op onze website een bedrijfspresentatie te plaatsen die wij gedurende het project veelvuldig zullen delen op facebook en twitter.

Voor vragen, reacties of het maken van een afspraak om het project persoonlijk toe te lichten, kunt u contact opnemen met projectleider Robbie Rijnen, tel: 06-30462748 of via mail: info@stichtingmvi.nl.

Namens de bewoners van Thomashuis Hellevoetsluis, en Stichting MVI willen we u alvast danken voor uw aandacht en tijd en wij hopen dat u dit belangrijke project wil ondersteunen.

Met vriendelijke groet,

Mettie Bakker                                                                                       Winfried van Westen  en Bea van Eerd

Voorzitter Stichting MVI                                                                    Thomashuis Hellevoetsluis

06-24525635                                                                                         06- 52671289

www.stichtingmobiliteitvooriedereen.nl                                         www.thomashuis.nl/Hellevoetsluis

info@stichtingmvi.nl                                                                           hellevoetsluis@thomashuis.nl

Deelnemende bedrijven