Zorgboerderij Levensvreugde

Geachte ondernemer,

Zorgboerderij Levensvreugde biedt al geruimen tijd dagbesteding aan kwetsbare ouderen uit de gemeente Oosterhout, Drimmelen en Geertruidenberg.

Deze dagbesteding bieden we aan op een bestaand melkveebedrijf. Hiernaast zijn er op de boerderij ook kalfjes, geiten, kippen, konijnen, eenden, etc. aanwezig, er is een grote moestuin, een kas en een boomgaard. De ouderen krijgen gedurende de dag de mogelijkheid om aan vele uit een lopende activiteiten deel te nemen zodat ze zich weer nuttig voelen. De kwaliteit van leven wordt hierdoor vergroot en nieuwe vriendschappen ontstaan. Daarnaast bieden we sinds een aantal jaar ook dagbesteding aan in dorpshuis Den Brink en vinden we het vooral belangrijk om dingen samen te doen, zowel met de kinderen van het kinderdagverblijf, de basisschool maar ook met de verenigingen in het dorp.

Belangrijk is het dat we deze verschillende vormen van dagbesteding kunnen blijven aanbieden voor de ouderen, maar even zo belangrijk is het wel dat de thuissituatie ontlast wordt, dat deze weer even op adem kunnen komen en even kunnen bijtanken. Dit alle draagt ertoe bij dat de ouderen langer thuis kunnen blijven wonen.

Om de thuissituatie optimaal te kunnen ontlasten is het fijn als wij de ouderen thuis ophalen in de ochtend en aan het eind van de dag weer thuisbrengen. Het vervoer regelen wij met vrijwilligers om het enigszins koste dekkend te laten zijn.  De gemeente heeft bijna niets over voor het vervoer, maar vinden wel dat wij het moeten regelen. Het is fijn dat we dan een goede betrouwbare bus hebben waar de vrijwilligers onze ouderen veilig in kunnen vervoeren.

Onze huidige bus, heeft het laatste jaar zoveel problemen opgeleverd, dat hij bijna meer niet reed dan wel, hierdoor willen we deze graag vervangen.  Samen met Stichting MVI willen we per 1-8-2018 kunnen beschikken over over een zeer betrouwbare rolstoelbus die we kunnen inzetten op onze ouderen veilig te kunnen vervoeren.

Wat is nu onze vraag aan u? Een nieuwe bus wordt voor ons betaalbaar met behulp van sponsoring/reclame.  Wij bieden uw bedrijf de mogelijkheid om een bedrijfslogo of bedrijfsnaam op de nieuwe rolstoelbus te plaatsen. Op deze manier draagt u uw logo op een leuke en originele manier naar buiten en maakt u zichtbaar dat uw bedrijf bijdraagt aan een belangrijk maatschappelijk project.

Namens Stichting Mobiliteit voor Iedereen zal Mevr. Anne Haanskorf een afspraak met u maken om het project persoonlijk toe te lichten. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met haar, tel: 06-25068282 of mail anne.haanskorf@stichtingmvi.nl.

Frank en Conny van der Schriek                                                         Mettie Bakker

Zorgboerderij Levensvreugde                                                            Voorzitter Stichting Mobiliteit Voor Iedereen

Stelvenseweg 4                                                                                     Middenakker 33

4911 AC Den Hout                                                                                4911 BB Den Hout

info@zorgboerderijlevensvreugde.nl                                               info@stichtingmvi.nl

www.zorgboerderijlevensvreugde.nl                                               www.stichtingmobiliteitvooriedereen.nl

Deelnemende bedrijven

Bedrijfsnaam, Plaats

Bedrijfsnaam, Plaats

Bedrijfsnaam, Plaats