Vervolg

Hiernaast zal per 1 januari 2015 een volgende ingrijpende verandering gaan plaatsvinden. Het WMO komt per 1 januari 2015 bij de gemeente te liggen. De afgelopen jaren heeft het WMO vanuit de overheid al een enorme inkrimping en bezuinigingsronde moeten doorstaan. Hierdoor zijn dagbestedingen enorm onder druk komen te staan omdat zowel de toelages voor de dagbesteding alsmede de vergoedingen voor vervoer dusdanig werden verlaagd.

In de praktijk heeft dit ervoor gezorgd dat vele zorgafhankelijke mensen (Lees: Ouderen, mensen met een beperking zowel fysiek als verstandelijk) niet meer in staat zijn om met vervoer van en naar dagactiviteiten, uitjes of de zorgboerderij te gaan.  De bijdrage vanuit het WMO is niet meer toereikend en dekkend voor de vervoersritten waardoor bijvoorbeeld taxibedrijven hoge eigen bijdrage moeten vragen.

Door alle veranderingen zijn er een aantal problemen ontstaan. Zorginstellingen die beschikken over prima dagbestedingslocaties, vrijwilligers en kennis en kunde in het omgaan met zorgafhankelijke mensen, zien een terugloop in bezettingsgraad van deze activiteiten. Terwijl zorgafhankelijke mensen heel graag deelnemen aan deze sociaal belangrijke activiteiten echter gewoonweg vaak de financiële middelen of  het netwerk van familie en vrienden niet hebben.

Stichting Mobiliteit Voor Iedereen regelt voor deze mensen kosteloos vervoer en werkt nauw samen met verschillende zorginstellingen. Op deze wijze kunnen Stichting MVI en de regionale zorginstellingen vele kwetsbare zorgafhankelijke mensen weer laten deelnemen aan deze sociaal noodzakelijke dagactiviteiten.

Tevens worden er vanuit de verschillende zorgbus-projecten, gerichte projecten opgestart om voor deze groep kwetsbare zorgafhankelijke mensen een sociaal netwerk te gaan realiseren waardoor ze richting de toekomst meer mogelijkheden gaan krijgen richting een sociaal en zelfredzaam leven.