Verpleegkundigen hebben onvoldoende kennis van ouderenzorg, dat laat het het Tilburgse Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis weten in een onderzoek. Ook lopen de verpleegkundigen niet warm voor het werken met 70-plussers. Ziekenhuizen zouden gezamenlijk een scholingstraject moeten introduceren om meer kennis te vergaren voor deze groep, zo is te lezen in het onderzoek.