Gemeenten moeten veel nauwkeuriger vaststellen welke zorg patiënten nodig hebben volgens Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dit blijkt uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRB). Zij hadden een zaak lopen tegen de gemeente Steenbergen. Volgens de Centrale Raad sprong de gemeente veel te makkelijk om met de juiste indicatie voor patiënten.

Volgens CRB is een algemeen doel als ‘een schoon huis’ niet voldoende. zij stellen dat er veel concreter benoemd moet worden wat er nodig is om passende hulp te bieden. Per patiënt moet er precies worden beschreven hoeveel uur hiervoor nodig is.

De CRB heeft de makkelijke handelswijze als verkeerd bestempeld. Dit betekent dat veel gemeenten hun handelswijze aan moeten passen. Zij mogen zich niet meer makkelijk afdoen met simpele doelen stellen, maar juist heel concreet beschrijven welke hulp benodigd is.

Ouderenorganisatie ANBO vermoedt dat honderden gemeenten hun beleid zullen aanpassen. Dat gaat veel tijd kosten, maar cliënten hoeven niet te accepteren zij een indicatie krijgen zoals ‘een schoon huis’.