Ouderen blijven steeds langer achter het stuur zitten, blijkt uit cijfers van het CBS. Zij weten te melden dat het aantal gezondheidsverklaringen oploopt tot 650.000. Dat is een stijging van acht procent sinds het laatste cijfer.

Ouderen boven de 75 jaar behoren deze medische verklaring aan te vragen wanneer zij het rijbewijs willen verlengen. Dit geldt ook voor mensen die een aandoening hebben die van invloed kan zijn op het rijden. De stijging wordt veroorzaakt omdat mensen simpelweg ouder worden.

Het is een positieve ontwikkeling dat we langer leven, maar het CBR kan de aanvragen amper verwerken en heeft inmiddels een wachtlijst van zes maanden om de medische verklaring af te geven. Zij vragen daarom om tijdig deze aanvraag te doen. De drukte bij het CBR wordt onder andere veroorzaakt door economische groei en nieuwe systemen waarmee de organisatie te werk is gegaan.