De Tweede Kamer heeft een motie ingediend waarin staat dat het kabinet eenzaamheid van jongeren aan moet pakken. Net als bij ouderen zijn er veel jongeren die zich eenzaam voelen en de Kamer wil voor hen net zo’n aanpak als voor ouderen. De motie van D66 en PvdA is aangenomen.

Zo’n tien procent van de jongeren heeft last van langdurige eenzaamheid. Tijdens deze periode komen zij vaak in aanraking met de negatieve kant van het leven zoals verslavingen. Ook depressies en slaapproblemen komen vaker voor bij eenzame jongeren.

Vereenzaamde jongeren met problemen komen vaak terecht bij Jeugdzorg, maar daar zijn lange wachtlijsten bekend. Vandaar dat de Kamer nu een preventieve actie in wil voeren. Dit zou betekenen dat jongeren kunnen deelnemen aan groepsactiviteiten en zelfredzaamheid cursussen. De Kamer denkt dat veel jongeren hiermee al geholpen kunnen zijn.

Voor 75-plussers loopt momenteel het programma Eén tegen eenzaamheid. Een initiatief om vereenzaming van ouderen collectief aan te pakken. Want iets doen voor een ander, begint bij jezelf. Het plan om jongeren uit de vereenzaming te helpen moet hier op gaan lijken.