Mensen die gebruik maken van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) voelen zich steeds meer eenzaam. Dat blijkt uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Vooral ouderen geven aan zich eenzaam te voelen.

Wmo-gebruikers hebben hulp nodig in verschillende vormen en maten. Zo kan het zijn dat iemand hulp nodig heeft bij het huishouden, maar ook bij het regelen van vervoer omdat zij dit zelf vaak niet meer kunnen. Zij zijn hiervan afhankelijk van de gemeente, omdat naasten meestal wegvallen of geen tijd hebben om deze zorg op zich te nemen.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau laat weten dat één op de vijf mensen binnen de Wmo zich eenzaam voelt. Het SCP deelt deze eenzaamheid op in twee categorieën: Sociale eenzaamheid en emotionele eenzaamheid. Bij sociale eenzaamheid heeft iemand geen netwerk meer om op terug te vallen. Bij emotionele eenzaamheid draait het vooral om het missen van waardevolle contacten.

Een andere redenen waarom deze ouderen zich eenzaam voelen is de afname van mensen met huishoudelijke hulp. Deze vorm van hulp biedt vaak een vorm van aanspraak en extra contact. Volgens het SCP is het aantal 75-plussers met huishoudelijke hulp met een kwart afgenomen.