Er is veel draagvlak om in 2021 een nationaal jaar van het Vrijwilligerswerk te organiseren. Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en tientallen andere vrijwilligersorganisaties pleiten hiervoor bij minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In dat jaar moet er veel aandacht besteed worden aan het bestaan van vrijwilligerswerk. In Nederland staan veel mensen voor elkaar klaar zonder enig financieel gewin. Vrijwilligers zijn van enorm belang voor de samenleving. Zonder hen zouden veel organisaties een probleem hebben. Bijvoorbeeld bij sportverenigingen of ouderen-instanties, waar veel hulp wordt geboden door vrijwilligers.

Ondanks dat in Nederland bijna één op de twee mensen jaarlijks een vrijwillige bijdrage levert, zijn er nog altijd veel vrijwilligers nodig om de samenleving draaiende te houden. Het werven van hen verloopt nog altijd het beste door gewoon simpel de vraag te stellen. Gedurende het Vrijwilligersjaar zal nogmaals het belang van deze mensen benadrukt worden en komt er een nationale oproep voor meer vrijwilligers.

Tijdens het congres van de NOV is de oproep aan de minister verzonden om zijn handtekening onder het plan te zetten en een actieve rol aan te nemen in het organiseren van Vrijwilligersjaar 2021. NOV zal zich inzetten om nog meer draagvlak te creëren en financierders te vinden.