Slechts dertig procent van de ouderen boven de 75 jaar heeft nog nooit op het internet gezeten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Volgens het onderzoeksbureau hebben ruim negenhonderdduizend ouderen in 2018 nog nooit op het internet gezeten. Dat aantal lag in 2012 nog op ruim 1,5 miljoen ouderen.

Zo’n zes procent van twaalf jaar en ouder geeft aan nog nooit op het internet te kijken. In deze categorie zijn het vooral de ouderen die niet meegaan in de online-wereld. De groep die dagelijks online is blijkt ook behoorlijk groot in Nederland. Maar liefst 86 procent geeft aan elke dag gebruik te maken van internet.

De meeste mensen zaten niet op het internet door het ontbreken van een internetverbinding (46 procent). De overige groep had hier wel beschikking over, maar maakt er geen gebruik van. Als reden hiervoor geven zij aan de benodigde apparatuur duur te vinden of bang te zijn voor hun privacy.