Uit de inschrijvingen blijkt nog eens duidelijk dat de behoefte aan een zorgbus het hoogst is onder instellingen met dagbestedingen voor ouderen.

Deze organisaties hebben het meest te lijden van de invoering van WMO-2015. De wet die de AWBZ zorg aan de gemeenten heeft overgedragen en deze gemeenten een volledige contractsvrijheid geeft in hun relaties met zorginstellingen.

Nu per 1 januari 2020 de teruggaaf van de BPM (belasting op personenvoertuigen) ook nog eens wordt afgeschaft, zitten de dagbestedingen met de handen in het haar. In 2020 is het zorgvervoer 40% duurder!

Schrijf u in! En stel dat u niet wint, dan verzinnen we wellicht een andere oplossing!

https://stichtingmobiliteitvooriedereen.nl/inschrijven-loterij-21-februari-2019/