Bedrijven die investeren in het automatiseren van het productieproces nemen gemiddeld binnen vijf jaar afscheid van tien procent van de medewerkers. Dat staat in een onderzoek van het Centraal Planbureau. Binnen vijf jaar vindt er een reorganisatie plaats en zijn vaker ouderen, door verschillende redenen, als eerste het slachtoffer hiervan.

Door het automatiseren van het productieproces neemt het aantal banen binnen een bedrijf af, maar elders neemt de werkgelegenheid juist weer toe. Desondanks gaat het ontslagen personeel er per definitie op achteruit doordat zei loon mislopen.

In het onderzoek staat te lezen dat 24% van de werknemers die langer dan drie jaar bij de organisatie werkt meer kans loopt om ontslagen te worden. Ouderen die de organisatie moeten verlaten, gaan relatief vaak met vroegpensioen. Voor jongeren werknemers is de kans slechts zeven % om ontslagen te worden.