Zorgboerderij De Schelft start samenwerking met Stichting MVI

Zorgboerderij De Schelft in Riel (Noord-Brabant) is deze week een samenwerking aangegaan met Stichting Mobiliteit voor Iedereen. De zorgboerderij is naarstig op zoek naar een nieuwe bus en heeft daarom de hulp ingeroepen van de stichting. Vanaf deze week kunnen lokale ondernemers deelnemen aan het zorgbus-project voor de zorgboerderij.

Vanwege de enorme veranderingen binnen de zorg is het voor een steeds groter wordende groep mensen met een beperking onmogelijk geworden om nog deel te nemen aan sociaal belangrijke activiteiten. Vervoer van en naar dagbesteding, zoals het gaan naar een zorgboerderij, sociale werkplaats, uitstapjes of gewoonweg het doen van boodschappen, zijn door deze veranderingen onder druk komen te staan. Dit geldt ook voor cliënten die werkzaam zijn op de zorgboerderij.

De Schelft biedt zowel aan mensen met een niet aangeboren hersenletsel, lichamelijke- en/of verstandelijke beperking en ouderen een breed scala van mogelijkheden voor dagbesteding. Het belangrijkste deel van de activiteiten is agrarisch gericht maar daarnaast bieden zij mensen ook de gelegenheid om te klussen in de schuur of creatief bezig te zijn in het atelier. Door het hebben van een waardevolle dagbesteding hebben cliënten het gevoel erbij te horen in onze maatschappij, het versterkt hun zelfvertrouwen en het geeft ze het gevoel dat zij er toe doen.

Stichting MVI zet zich nu samen met Zorgboerderij De Schelft in dat deze groep cliënten hun dagbesteding kunnen behouden en deel kunnen blijven uitmaken van de maatschappij.

Vanaf mei 2019 kan Zorgboerderij De Schelft beschikken over een nieuwe 9-persoons Zorgbus. Deze Zorgbus zal veel mensen dagelijks vervoeren van- en naar de zorgboerderij. De bus zal rijden in de regio Goirle, Riel, Tilburg, Gilze en Rijen en Alphen. Ook wordt de bus ingezet voor sociale activiteiten als uitstapjes, of gewoonweg het doen van de boodschappen.

TOP