Willem ll gaat als eerste voetbalclub herinneringen gebruiken om vereenzaming tegen te gaan bij ouderen. Door oude foto’s, krantenknipsels en verhalen te gebruiken probeert de club ouderen te voorzien van een verbindende factor: voetbal.

Het project Football Memories, wat over is komen waaien uit Engeland, wordt eerst als pilot getest. In zes sessies komen ouderen bijeen en wordt gekeken hoe de ervaringen zijn. In Engeland wordt op deze manier al jaren succesvol eenzaamheid aangepakt. Willem ll zag heil in deze manier van aanpak en is gestart om de strijd tegen eenzaamheid aan te gaan.

Tijdens de sessies komen veertien ouderen bijeen om oude herinneringen op te halen. Onder begeleiding van vrijwilligers wordt er 90 minuten geprobeerd om het verleden boven te halen en het brein te prikkelen. Na de pilot wordt gekeken of Football Memories een jaarlijks terugkerend project kan worden.