Het aantal vacatures in de zorgsector loopt in 2019 op naar 140.000. In 2018 ontstonden er nog 130.000 vacatures, zo meldt het UWV. Naar verwachting zullen er dus dit jaar meer dan 10.000 vacatures bij komen.

In heel het land hebben werkgevers moeite om de vacatures te vullen. Vooral gediplomeerde werknemers vinden is een groot probleem. Voor verpleegkundige, woonbegeleiders, operatieassistenten en individuele gezondheidszorg zijn er veel banen te vinden. Ook wordt er meer personeel voor ondersteunende functies gezocht.

Ook op wetenschappelijk niveau komen er handen te kort. Het gaat dan bijvoorbeeld om verslavingsartsen, psychiaters en specialisten ouderengeneeskunde. De komende jaren zullen organisaties grote moeite hebben met het vinden van nieuw personeel.

Volgens het UWV biedt het kansen voor de krappe arbeidsmarkt in de zorgsector. Mensen met een niveau 2 diploma kunnen middels bijscholing op niveau 3 werk krijgen. Ook zij-inktromers kunnen via een ander traject versneld aan het werk.