De gemeente Oosterhout heeft niets begrepen van de toestand in de zorg en bezuinigt in 2020 opnieuw zes ton op de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning). Het college van B en W stelt 6 maatregelen voor aan de raad om de stijgende kosten in te perken. In totaal wordt er zo’n 1,2 miljoen bezuinigt met het invoeren van de maatregels. 

De gemeente stelt dat er in vijf pilots onderzocht wordt hoe er verder nog meer bezuinigt kan worden op dagbesteding en vervoer-geld. Eerder zijn er bezuinigingen geweest om de bedrijfsvoering efficiënter te laten verlopen. Een mogelijke manier om kosten te besparen is dat inwoners gebruik maken van zogenaamde vrij toegankelijke voorzieningen. Dit zijn diensten waar inwoners kunnen binnenlopen of gebruik van kunnen maken zonder een indicatie van bijvoorbeeld huisarts of sociaal wijkteam.

Wethouder Piena: “Wat we ons als inwoners, zorgaanbieders en gemeente moeten realiseren, is dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het betaalbaar houden van het Oosterhoutse zorgstelsel. We moeten allemaal kritisch kijken naar hoe we onze zorg efficiënt kunnen regelen. Door geen onnodige zorgkosten te maken, houden we de zorg beschikbaar voor mensen die dit echt nodig hebben. Nu en in de toekomst.”

Oosterhouters kunnen sinds 2017 gebruik maken van inlooppunten om hun dag te besteden, zoals de pilots Floralia, Inloop de Pastorie en de Buurtkamer. En mensen kunnen zelf hun vervoer regelen zonder dat zij een indicatie nodig hebben, door gebruik te maken van de pilot ANWB AutoMaatje. Maar dagbesteding betekent veel meer voor mensen dan zomaar een pilotje oprichten. Dat realiseert de gemeente zich niet. Bovendien is het vervoer-budget voor mensen die van en naar dagbesteding gebracht moeten worden, veel te weinig ten opzichte van de werkelijke kosten.

Bron: Oosterhout.nieuws.nl