Er is steeds meer tijd en aandacht voor ouderen door het stijgende aantal werknemers in de zorg. Dit schrijft de Rijksoverheid. In 2017 en 2018 kwamen er ongeveer 19.000 personeelsleden bij, in 2019 wordt er nog eens zo’n zelfde aantal aan werknemers verwacht in de verpleeghuizen.

Doordat er steeds meer tijd en aandacht voor de ouderen is, zal de kwaliteit van de zorg omhoog gaan. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage van het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’ en een analyse van de kwaliteitsplannen voor 2019 door Zorgverzekeraars Nederland.

De kwaliteitsimpuls is hard nodig om te voldoen aan de normen van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg wat sinds 2017 is ingevoerd. Het kabinet investeert fors om uiteindelijk alle verpleeghuizen in Nederland te laten voldoen aan de norm. In totaal wordt er zo’n 600 miljoen euro in de zorgpot gestopt door de overheid.

Stapsgewijs loopt het extra budget op tot jaarlijks 2,1 miljard euro. Grotendeels gaat dit geld naar het aantrekken van nieuwe en betere arbeidskrachten. Om voor dit extra geld voor kwaliteitsverbetering in aanmerking te komen kunnen zorgaanbieders jaarlijks kwaliteitsplannen indienen waarin zij uiteenzetten hoe ze het geld willen besteden. Voor 2019 hebben alle aanbieders zo’n kwaliteitsplan ingediend bij hun eigen zorgkantoren.