Als het aan de Tweede Kamer ligt komt er alsnog een regeling voor 75-plussers waarmee zij hun rijbewijs kunnen verlengen met één jaar. Veel ouderen bezitten momenteel een ongeldig rijbewijs, doordat het CBR door te lange wachtrijen niet op tijd kan leveren.

Het gaat om de groep ouderen die momenteel al in een traject zitten voor een medische goedkeuring. Na eerder aandringen van de Tweede Kamer, komt minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) nu met een coulance regeling zodat de ouderen toch kunnen blijven rijden.

De oplossing krijgt nu goedkeuring van het Verbond voor Verzekeraars en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Van Nieuwenhuizen onderzoekt nu nog hoe het praktisch geregeld kan worden en op welk termijn. De VVD-bewindsvrouw wil het nog voor de zomervakantie rond hebben.

De minister laat aan de Kamer weten dat de problemen niet voor het einde van het jaar zijn opgelost. Bovendien raken andere groepen, zoals examenkandidaten en chronisch zieken, door de drukte bij het CBR nu ook in de knel.

Door de malaise dreigt de verkeersveiligheid onder druk te staan. Zo bestaat de vrees dat mensen uit angst voor vertraging medische verklaringen niet meer naar waarheid invullen. Om risicogroepen sneller te helpen wil Van Nieuwenhuizen nu dus respijt voor de 75-plussers.