Woonzorgprojecten en Stichting Mobiliteit voor Iedereen zijn een samenwerking gestart om jongvolwassenen te voorzien van zorgvervoer zodat zij uitzicht hebben op zinnige dagbesteding. De jongeren wonen onder (volledige) begeleiding op verschillende locaties in Rijsbergen, Dongen en Chaam en kunnen met dit vervoer weer dagelijks dingen doen zoals naar de supermarkt gaan of familiebezoeken.

Stichting Mobiliteit voor Iedereen zet zich in voor mensen zoals die van Woonzorgprojecten. Zij werkt samen met lokale ondernemers om bussen te kunnen faciliteren voor minderheidsgroepen. Projectleider Anne Haanskorf bezoekt ondernemers om binding en draagvlak te creëren zodat ondernemers willen bijdragen aan dit project. Zonder hen blijven deze jongvolwassenen uitzichtloos voor zich uit kijken en kunnen zij niet makkelijk weg van de woonlocatie.

In totaal wonen er zo’n dertig jongvolwassenen bij de woonlocaties van Woonzorgprojecten. Afhankelijk van de locatie worden zij permanent of gedeeltelijk begeleid. De bewoners hebben onder andere te maken een verstandelijke beperking. Om de dag door te komen gaan de bewoners naar de dagbesteding in Achtmaal. Daar kunnen zij werken met verschillende dieren op de boerderij. Voor hen is dit een plek waar ze bezig kunnen zijn en zinvol de dag door komen. Om hier te komen, hebben zij deze bus hard nodig. Ook wordt de bus gebruikt voor ziekenhuisbezoeken of bijvoorbeeld de psychiater.

Stichting MVI biedt ondernemers de kans om bij te dragen aan het project en daar tevens zelf ook wat voor terug te krijgen. Anne Haanskorf komt graag bij u langs om meer te vertellen over dit project. Interesse? Kijk op de website van Stichting MVI voor meer informatie.