Reactie publicatie 29-4

Ls,

Opnieuw wordt vandaag, donderdag 29 april 2021, over Stichting MVI op een zeer lasterlijke manier in de media gepubliceerd. Stichting MVI wil u als belangrijk medium attenderen op een stukje achterliggende informatie over deze publicatie.

Vanaf September 2020 heeft de Stichting haar organisatie zowel door interne als door externe partijen volledig doorgelicht om helder te krijgen of er onrechtmatige acties hebben plaatsgevonden. Behandeld is de totale organisatie en met name de financi├źn plus de afspraken daaromtrent; zowel in het heden als in het verleden. Hierbij heeft de Stichting alle openheid gegeven. Inmiddels is door meerdere partijen vastgesteld dat er van de aantijgingen van diefstal of verduistering geen enkele sprake is. Waar nodig zijn aanpassingen gemaakt in processen en contracten, waarbij de richtlijnen opgesteld door Goede Doelen Nederland als leidraad hebben gediend.

Wel is vast komen te staan dat er in de periode 2018-2020 enorme groei heeft plaatsgevonden, waarbij de toen zittende directie niet in staat is gebleken de administratie van Stichting MVI te laten voldoen aan alle eisen die de ANBI stelt. Met name het in het juist format- en tijdig aanleveren van de jaarcijfers waren van grote invloed op het stop zetten van de ANBI status. Ook hierin zijn de benodigde veranderingen direct in gang gezet.

Wij betreuren het ten zeerste dat er opnieuw wordt gezocht naar misstanden binnen de Stichting die, zoals te lezen is in de artikelen, enkel berusten op een persoonlijk geschil met een inmiddels vertrokken voormalig directielid in September 2020.

Mocht u nog vragen hebben over bovenstaand bericht wat is opgesteld naar aanleiding van de recente negatieve publicatie op een bekend online platform, kunt u contact opnemen met Edwin Kock van Stichting MVI. Dat er over eerdere misstanden hieromtrent door landelijke en regionale media nog niet naar de Raad van de Journalistiek is gestapt heeft enkel te maken met prioriteiten.

Met vriendelijke groet,

Edwin Kock
Oprichter Stichting MVI

Bekijk de reactie in PDF.

TOP