Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst. Eenzaamheid betekent niet altijd dat je alleen bent, het is een gevoel.

Wist je dat meer dan een miljoen Nederlanders zich sterk eenzaam voelt? En nog eens een derde van de Nederlanders voelt zich matig eenzaam. En dan hebben we het echt niet alleen over ouderen, eenzaamheid is van alle leeftijden. Wel komt eenzaamheid meer voor onder de alleroudsten. Na de leeftijd van circa 75 jaar kunnen mensen te maken krijgen met een opeenstapeling van verschillende gebeurtenissen die eenzaamheid in de hand werken. Denk hierbij aan het overlijden van de partner, vrienden, of beperkte mobiliteit.

Wat zijn redenen van eenzaamheid?

Er zijn verschillende redenen van eenzaamheid. Bijvoorbeeld het met pensioen gaan is één van die redenen. Je wereld ziet er dan opeens heel anders uit. Het heeft invloed op je sociale contacten, je hebt opeens geen collega’s meer bijvoorbeeld. Je mist dan toch die dagelijkse gesprekjes met je collega’s.

Eenzaamheid komt vooral veel voor onder mensen met een ernstige lichamelijke beperking. Als je door een beperking niet meer bij anderen op bezoek kunt, kan dit gevoelens van eenzaamheid opwekken. Of als je niet meer zelfstandig kunt deelnemen aan activiteiten buitenshuis.

Maar voor iedereen is dit anders. Eenzaamheid is ook niet voor iedereen op dezelfde manier op te lossen. Bedenk altijd eerst goed waar het vandaan komt. Wat zijn de oorzaken? Soms is het een combinatie van oorzaken en is het dus ook lastiger zomaar op te lossen. Als je de de oorzaak weet, kun je het beter aanpakken.

Eenzaamheid kan leiden tot gezondheidsrisico’s

Als eenzaamheid langdurig aanhoudt, kan dit leiden tot gezondheidsrisico’s. Mensen doen minder mee in de samenleving en hebben het gevoel niet meer gelukkig te zijn. Het kan zelfs de kans op voortijdig overlijden verhogen! Er kan een vicieuze cirkel ontstaan waarbij gevolgen de eenzaamheid versterken. Een goede reden om op tijd in te grijpen!

Eenzaamheid en de toekomst

De komende 10 jaar is voorspeld dat de vereenzaming groeit met 25%. Dit komt doordat de doelgroep groeit, door de vergrijzing. Maar ook door de terugtrekkende overheid, die nog eens 50% bezuinigt op zorgvervoer. En die rolstoelbus is voor een dagbesteding essentieel.

De invoering van WMO-2015 en daarmee het verlagen of geheel schrappen van vervoers-indicatiestellingen door gemeenten en het ingrijpen in PGB-budgetten ligt aan de basis van de vervoersproblematiek die wij bij de verschillende zorginstellingen aantreffen. Door deze wijziging en de bijkomende kostenpost dreigen dagbestedingen te worden gesloten en dreigen onder andere ouderen te vereenzamen. Dit probleem wordt vanuit de politiek landelijk erkend en herkend.

Wat kun je doen om eenzaamheid te stoppen?

Veel Nederlanders willen helpen om iets aan de eenzaamheid onder ouderen te doen. De helft van de Nederlanders doet zelfs al iets! Dit zit ‘m vaak in de kleine dingen, zoals een praatje maken of mensen bezoeken. Dit vooral onder eigen familie- en vriendenkring. Een op de drie Nederlanders geeft aan zelf iets te willen doen aan het probleem van eenzaamheid.

Ook welzijns- en maatschappelijke organisaties organiseren allerlei activiteiten tegen eenzaamheid. Denk hierbij aan het tot stand brengen van ontmoetingen en het versterken van een netwerk. Er zijn verschillende dagbestedingen waar ouderen naar toe kunnen. Zo komen ze onder de mensen, kunnen een praatje maken.

Zo is die rolstoelbus een must voor zorgondernemers!

Om bij die dagbesteding te komen, is zorgvervoer essentieel! Voor een dagbesteding of andere zorgondernemer kost het ophalen en thuisbrengen van cliënten veel geld. Zonder een rolstoelbus kan een cliënt niet vervoerd worden, eigen vervoer of vervoer via de mantelzorg is niet altijd mogelijk. Zeker niet wekelijks of zelfs dagelijks.

Stichting MVI stelt zorginstellingen in staat om tegen gereduceerde tarieven over eigen rolstoelbussen of 9 persoonsbussen te beschikken. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van lokale ondernemers. Wil jij nou een steentje bijdragen aan zo’n rolstoelbus voor een dagbesteding? Dan kun je als bedrijf MVO partner worden of je kunt een eenmalige donatie doen, ook altijd erg welkom!