Technische Unie, duurzame partner van de installateur. Duurzaamheid is een breed begrip, want verduurzamen betekent niet alleen het verduurzamen van gebouwen en elektrificeren van het wagenpark. Dat levert wel een enorme bijdrage in het reduceren van de CO2 uitstoot, maar duurzaam ondernemen is ook het mogelijk maken dat mensen een duurzaam leven hebben.

“Een duurzaam leven zonder eenzaamheid en daarom is Technische Unie er trots op een bijdrage te hebben kunnen leveren aan aanschaffen van een bus voor de Hemelrijksche Hoeve. Hierdoor dragen we bij aan het duurzame bestaan van de bewoners en kunnen we genieten van de mooie momenten die het leven biedt. Ondertussen maken wij dan weer werk van het verduurzamen van onze gebouwde omgeving en elektrificeren van ons wagenpark.”