We hopen er nu toch doorheen te zijn, de Corona pandemie. We hebben nogal wat meegekregen over het effect op alle doelgroepen. Hoe jongeren hun sociale leven misten, jonge ouders het erg druk kregen met thuis onderwijs én thuis werken en ouderen die hun familie moesten missen. En dan spreken we nog niet over alle financiële problemen die er ontstaan zijn.

Maar wat was nu exact het effect van Corona op de eenzaamheid van de ouderen? Daar lees je meer over in dit blog. Cijfers in dit blog komen uit onderzoek van het Nivel in opdracht van het ministerie van VWS.

Het belang van gezelschap

Ouderen in onze samenleving geven aan dat ze graag mensen in hun buurt hebben waar ze zich thuis bij voelen. Zij vinden sociale verbinding belangrijk en tijdens Corona was dit een lastige. Overigens is dit in vakantieperiodes ook een probleem, lees daarover meer in een eerder blog.

Een lichamelijke beperking belemmert extra

We zien dat ouderen die meer deelnemen aan de samenleving minder eenzaamheid ervaren. Voor ouderen met een lichamelijke beperking is dit lastiger, zij voelen de sociale verbinding nóg minder. Onder hen is de eenzaamheid daardoor nog hoger. Ouderen met een lichamelijke beperking gaven aan in 2020 bijna twee keer zo weinig buitenshuis te komen dan daarvoor, als gevolg van de coronacrisis. Ruim een kwart van hen gaf aan in het voorjaar 2020 meer eenzaamheid te ervaren als gevolg van de coronamaatregelen.

Omdat deze ouderen nog meer aan huis gebonden zijn, maken zij zich zorgen over de gevolgen voor hun sociale leven. Dit doet emotionele eenzaamheid toenemen.

Meer gebruik van digitale media

Omdat fysiek contact niet meer mogelijk was, moesten ouderen creatief zijn in het onderhouden van hun sociale contacten. Veel ouderen bellen vaker tijdens de coronacrisis en bijna de helft is meer gaan beeldbellen in deze periode. Een mooie oplossing, maar het vervangt natuurlijk het écht contact nooit.

Thuis voelen in je buurt

Elkaar kennen in de buurt, dat blijkt belangrijk te zijn. Het helpt tegen eenzaamheid. De meeste ouderen in onze samenleving geven aan dat de mensen in hun buurt prettig met elkaar omgaan en dat ze zich er thuis voelen. Het bevorderen van sociale verbinding kan bijdragen aan het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen.

Mobiliteit en uitgaan gedaald

Vooral mensen met een verstandelijke beperking kwamen minder buiten de deur. Zij kwamen in 2020 minder buitenshuis en ze maakten minder gebruik van het OV. De meeste mensen gingen in 2020 minder uit als we het vergelijken met het jaar ervoor; ze bezochten bijvoorbeeld minder musea en theaters en gingen minder vaak naar een restaurant of café. De afname is ook hier het grootst bij mensen met een verstandelijke beperking.

Naasten vangen hun familieleden met een verstandelijke beperking op

Naasten van mensen met een verstandelijke beperking ervaarden de gevolgen van de coronacrisis in hun eigen leven, maar vingen vaak ook de gevolgen op die de crisis had voor hun familieleden. Je zag een grote druk ontstaan bij de mantelzorgers. Ook voor hen is het een verademing dat de dagopvang weer geopend is.

Nu het weer mag

Gelukkig mogen we inmiddels weer bijna alles. Ouderen kunnen weer naar hun dagbesteding, komen weer meer uit huis. Maar ook jongeren kunnen de deur weer uit en bij de jonge gezinnen is de rust weer teruggekeerd. Laten we hopen dat dit zo blijft en we vanaf nu alleen nog maar positief vooruit kunnen kijken!