Gesteund project:
Adres:
Gounodlaan 59 Tilburg, Noord Brabant 5049AE Nederland
Map it
Telefoon:
0622483665
Website:
Contact:
Andre Janssens
E-mail:
andre.janssens.sr@gmail.com
Project:
Uitgelicht bedrijf:

Caldora BV

Algemene informatie Bedrijf

Caldora is voornamelijk gespecialiseerd in (soft-) PLC besturingsoplossingen. Hieronder vallen o.a. het aansturen van machines en assemblagelijnen, kunstwerken, transportinstallaties, koeling- en procescontrole-applicaties. Caldora realiseert complexe besturingen, zoals baggerinstallaties, brug- en sluisinstallaties, proceswaterzuiveringsinstallaties, sorteerinstallaties in de slachtindustrie, logistieke magazijninstallaties, kraanbesturingen.
Wij vinden dat iedereen moet doen waar men goed in is, en waar men gelukkig van wordt.
Daarom is Caldora jouw partner om het software stuk uit je handen te nemen en dit door vakkundige medewerkers van Caldora uit te laten voeren. Dit kan gebeuren in Nederland maar ook in het buitenland indien je dat wenst.
Bij Caldora werken we met SCRUM en Agile methodieken. Op deze manier wordt er continu de focus op het eindresultaat behouden, en weten onze medewerkers wat ze moeten doen.
Caldora heeft een vestigingen in Nederland en in Pakistan.

Vindt u Sociaal Maatschappelijk ondernemen belangrijk en waaruit blijkt dat.

Een aantal jaren geleden ben ik er pas achter gekomen dat sociaal maatschappelijk ondernemen eigenlijk het mooiste is wat er is. Sociaal actief zijn gaat prima samen met het 24/7 ondernemer zijn. Sterker nog: het biedt kansen! Je netwerk expandeert hier enorm door. Het geeft een goed gevoel om betrokken te zijn in de sociale maatschappij van de plaats waar je je in begeeft en onderneemt. De omgeving waaraan je probeert je steentje bij te dragen. Een heel belangrijk stuk sociaal maatschappelijk ondernemen is luisteren naar mensen. De meeste mensen zijn in hun gedachten al vaak aan het verzinnen wat ze straks gaan zeggen terwijl er iemand bezig is om je iets te vertellen. Mensen laten uitpraten en luisteren naar een ander zijn de beste vormen van communiceren. Sociaal maatschappelijk ondernemen levert ontzettend veel meer op dan alleen maar meer omzet, geld en klanten. Een goed gevoel met een bepaalde kick wordt nimmer ingehaald door geld of macht. Het gevoel om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving waar je zelf onderdeel van bent is immers een voorrecht. Met positief sociaal maatschappelijk ondernemen komt ook je bedrijf vanzelf in een positief daglicht te staan. Werknemers, maatschappelijke instellingen en collega-ondernemers zullen als ambassadeur van je bedrijf optreden. Ze zullen samen met jou trots zijn op wat je doet en ze zullen vertellen wat de toegevoegde waarde van jouw bedrijf is. Daar kan geen advertentie, reclamebord of welke reclamestrategie dan ook tegenop. Andre Janssens is actief binnen de Ahmadiyya Moslim gemeenschap, met name het ondersteunen van de ondernemers. Zowel in Nederland als in Pakistan. In Pakistan helpen we pas afgestudeerden aan een stageplaats of baan in onze vestiging. Vanuit onze Pakistaanse vestiging worden bepaalde (deel) opdrachten uitgevoerd voor onze Nederlandse klanten. Op deze manier kunnen deze jongeren werk ervaring op doen zodat ze een goede start in hun carrière hebben. Ook in de lokale Tilburgse politiek is Andre Janssens actief bezig. Binnen de LST vervuld hij een ondersteunende rol.

Waarom heeft u middels een deelname het Zorgbusproject ondersteund?

Zodat we op deze manier kunnen bijdragen dat zorgafhankelijke mensen en ouderen samen deel kunnen nemen aan activiteiten, zodat ze niet in een isolement terecht komen.

TOP