Website:
Vindt u Sociaal Maatschappelijk ondernemen belangrijk en waaruit blijkt dat.

Slokker streeft een evenwicht na tussen bedrijfskundige doelstellingen en sociaal ecologische aspecten. Daarbij staan mens, maatschappij en milieu centraal. Het FSC-keurmerk, de ISO 14001 certifcering, de vele SROI- projecten en het actief beleid op het gebied van beperking van CO²-uitstoot zijn daar voorbeelden van.

Waarom heeft u middels een deelname het Zorgbusproject ondersteund?

Slokker wil mede als dank voor de samenwerking met De Wever en WonenBreburg een bijdrage leveren aan de vervoerskosten van zorgbehoevenden; dit om de sociale interactie tussen mens en maatschappij te vergroten.