Adres:
Hoornstraat 50 Helmond, Noord-brabant 5702 RZ Nederland
Map it
Telefoon:
0643273002
Contact:
Arthur Haver
E-mail:
info@haverbedrijfsmode.nl
Project:
Vindt u Sociaal Maatschappelijk ondernemen belangrijk en waaruit blijkt dat.

Dit vinden wij zeker belangrijk. Voor ons houdt dit in dat wij waar mogelijk sociale projecten willen steunen. Niet alleen door sponsoring maar ook hulp bieden bij projecten. Onze voorkeur gaat dan uit naar projecten voor jongeren. Hierbij maken wij wel bewuste keuzes voor projecten die het echt nodig hebben.

Waarom heeft u middels een deelname het Zorgbusproject ondersteund?

Omdat het project Topsport for Life ons persoonlijk aanspreekt. Voor deze stichting is de bus van levensbelang en niet zomaar realiseerbaar.