Vindt u Sociaal Maatschappelijk ondernemen belangrijk en waaruit blijkt dat.

Holland Heating onderschrijft het belang van goede werkomstandigheden en zorg voor het milieu. Het bedrijf draagt zorg voor optimale arbeidsomstandigheden en minimale milieubelasting, waarbij continu wordt gestreefd naar verbetering. Hierbij draagt het bedrijf ook de verantwoording om keuzes en behaalde resultaten aan belanghebbenden, aan relaties en aan de samenleving te overleggen voor wat betreft het reduceren van CO2-uitstoot en het scheiden van afval bij de bron. Daarnaast steunt Holland Heating ook lokale sociale initiatieven. Sprekend voorbeeld hiervan is de plaatselijke Santarun te Waalwijk. De totale opbrengst van dit evenement komt ten goede aan lokale goede doelen zoals bijvoorbeeld Villa Pardoes, een vakantieverblijf voor kinderen met een levensbedreigende ziekte.

Waarom heeft u middels een deelname het Zorgbusproject ondersteund?

Holland Heating steunt, zoals hierboven al is beschreven, met name sociale doelen. Het initiatief waarmee het mogelijk wordt zorgafhankelijke gehandicapten weer deel te laten nemen aan belangrijke, sociale activiteiten spreekt Holland Heating dan ook erg aan. Met de Zorgbus wordt het voor de mensen mogelijk om bijvoorbeeld hun dagelijkse boodschappen zélf te halen. Tevens wordt het zeer eenvoudig om deel te nemen aan hun dagbesteding en verschillende sport- en speldagen en is vervoer van en naar hun sociale werkplaats ook gerealiseerd. Holland Heating wenst Family Homes veel succes met het Zorgbusproject en wenst iedereen veilige maar vooral plezierige kilometers toe!