Gesteund project:
Project:
Uitgelicht bedrijf:

Huybregts Relou

Algemene informatie Bedrijf

Huybregts Relou wil voor haar opdrachtgevers een professionele bouwpartner zijn. Die haar kennis en ervaring inzet om een grote verscheidenheid aan gebouwen te realiseren en waarin de klant (eindgebruiker) altijd centraal staat. Wij hechten veel waarde aan langdurige samenwerking met opdrachtgevers en leveranciers. Dit vormt de basis voor kwaliteit, continuïteit en duurzaamheid. In onze samenwerkingsverbanden met maximale ketenintegratie en LEAN-principes, maar ook bij reguliere (Europese) aanbestedingen trachten we gezamenlijk maximaal resultaat voor alle partners te realiseren.

Huybregts Relou maakt deel uit van VB Groep
VB Groep wil gebouwen ontwikkelen, bouwen en beleggen, waar mensen graag wonen, winkelen en recreëren, plezierig werken, perfecte verzorging verkrijgen en goede educatie genieten. Dit doen we met een groep van individueel sterke bedrijven en met professionele en betrokken collega’s. Samen hebben we de mensen, de kennis en de ervaring om elke huisvestingsvraag efficiënt en creatief in te vullen. Naast uitvoerder zijn wij meer en meer initiator: scherp signalerend, creatief oplossend, breed georiënteerd, verankerd in een solide netwerk. Synergie, Partnerschap, professionaliteit, creativiteit en betrouwbaarheid zijn de kernwaarden van VB Groep. Dit zorgt voor kwalitatief hoogwaardige producten en diensten voor onze relaties en eindgebruikers. Binnen VB Groep geven gemiddeld 250 medewerkers samen met onze relaties en partners dagelijks invulling aan ons thema “Resultaat komt Samen”.

Het familiebedrijf dat haar oorsprong heeft in 1873 is inmiddels uitgegroeid tot een professionele bouwer met ruime kennis en ervaring van een groot aantal en verscheidenheid aan gebouwen. Een gesprekspartner voor elk bouwinitiatief. Met het brede dienstenpakket is Huybregts Relou een professionele bouwpartner met activiteiten op het gebied van:

· Woningbouw
· Zorgvastgoed
· Onderwijs
· Commercieel Vastgoed
· Renovatie / (groot) Onderhoud
· Conceptueel bouwen

De 110 betrokken werknemers van Huybregts Relou werken dagelijks met plezier samen om de hoogst mogelijke
kwaliteit te behalen voor onze klanten. Met een hands-on mentaliteit en duidelijke korte communicatielijnen. Zo houden wij de samenwerking met klanten, partners en collega’s transparant. Daarnaast realiseert Huybregts Relou meerwaarde voor opdrachtgevers door de specifieke expertise binnen de gelieerde zusterbedrijven optimaal te combineren. De diverse projecten worden gerealiseerd in teamverband. In bouwteamverband of turnkey, maar ook in traditionele aanbestedingsvormen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Huybregts Relou streeft ernaar dat in onze onderneming het winstoogmerk samengaat met betrouwbaarheid voor onze opdrachtgevers, onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, alsmede onze verantwoordelijkheden voor een goed leefmilieu. Onze bedrijfsvoering gaat uit van het nemen van verantwoordelijkheid voor de impact van onze organisatie op People, Planet & Profit. Daarnaast gaat het voor ons bij MVO ook om het afleggen van verantwoording over onze keuzes en behaalde resultaten aan belanghebbenden en de samenleving. Binnen onze organisatie ondersteunen we meerdere initiatieven. Onder andere het reduceren van onze CO2-footprint, afval scheiden bij de bron, brede inzet social return, stimuleren instroom jeugd in de bouw zijn hier enkele voorbeelden van.

TOP