Gesteund project:
Adres:
Papland 19 Gorinchem, Zuid-Holland 4206 CK Nederland
Map it
Telefoon:
0183631323
Website:
E-mail:
gorinchem@ouwehandbouw.nl
Uitgelicht bedrijf:

Ouwehand Bouw

Algemene informatie Bedrijf

Ouwehand Bouw & Vastgoedrealisatie bestaat bijna 75 jaar en is een middelgrote ontwikkelende aannemer c.q. ontwikkelaar voor derden, met op jaarbasis een bouwomzet van circa 50 miljoen euro en een ruime ervaring in de woning-, burgerlijke- en utiliteitsbouw.

Tevens zijn wij in het bezit van een onderhoudsbedrijf, Ouwehand Bouw Plus.

Ouwehand Bouw is sinds 1943 actief in de bouw en wij hebben 100 medewerkers verdeeld over twee vestigingen in Gorinchem en in Katwijk.

Voor een overzicht van de referenties en uitvoerende werken, kunt u ook onze website www.ouwehandbouw.nl raadplegen.

Vindt u Sociaal Maatschappelijk ondernemen belangrijk en waaruit blijkt dat.

Voor Ouwehand Bouw is het zeer belangrijk Sociaal Maatschappelijk te ondernemen, omdat wij hierbij een duurzame toekomst creëren, voor ons, voor de medewerkers en voor de mensen om ons heen. We stellen in onze projecten de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid in wijken en buurten centraal, omdat ook deze bijdragen aan een duurzame toekomst. Ouwehand Bouw streeft naar een duurzame ontwikkeling gericht op de continuïteit van de onderneming. Hierbij nemen wij ook onze sociale verantwoordelijkheid als het gaat om het welzijn van onze medewerkers en het opleiden van leerlingen. Wij zijn er van overtuigd dat door open te staan voor samenwerken en kennis en ervaring te delen we een grotere waarde kunnen creëren voor onze klanten en onze omgeving. Tevens wil Ouwehand naast de ‘standaard’ sponsoring, ook iets betekenen voor de minder bedeelden in onze maatschappij. Samen met Dorcas AID vonden wij een manier om dit te realiseren. We hebben diverse projecten in Tanzania afgerond. Wij hopen op een olievlekwerking zodat de minder bedeelden een ‘betere’ toekomst tegemoet gaan.

Waarom heeft u middels een deelname het Zorgbusproject ondersteund?

Ouwehand Bouw wil graag een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Door onze regionale en lokale aanwezigheid zijn we maatschappelijk betrokken bij onze omgeving. Daarom zetten we ons actief in om duurzame samenwerkingen aan te gaan met onze opdrachtgevers en met partners. Wij vinden het Zorgbusproject een heel goed initiatief en gunnen een ieder fijne ritten in deze mooie bus!

TOP