Adres:
's-Gravendijckseweg 60 Noordwijk, Zuid-Holland 2201 CZ Nederland
Map it
Telefoon:
071 - 737 01 67
Contact:
Peter Struik
E-mail:
info@partnersenpropper.nl
Vindt u Sociaal Maatschappelijk ondernemen belangrijk en waaruit blijkt dat.

Partners+Pröpper helpt overheden, organisaties en bedrijven om slagvaardig samen te werken met als doel maatschappelijke opgaven te realiseren. Zo dragen we ons steentje bij een aan betere samenleving. We zijn de grondlegger van Opgaven gestuurd werken: Een inspirerende werkwijze met de nadruk op het bundelen van krachten en alles doen wat nodig is om van de huidige naar de gewenste situatie te komen. Wij helpen overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het hanteerbaar maken van complexe maatschappelijke vraagstukken. Samenwerking is daarbij essentieel: niemand kan alles alleen en iedereen zal een bijdrage moeten leveren om zaken voor elkaar te krijgen!

Waarom heeft u middels een deelname het Zorgbusproject ondersteund?

De Stichting SterkSaam is een kleinschalig wooninitiatief voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking. Wegens bezuinigingen bij de overheid is hulp van sponsors nodig om deze jongeren te kunnen vervoeren naar de dagbesteding die zij nodig hebben. Dit is een aansprekend maatschappelijk voorbeeld waarbij samenwerking dus hard nodig is. Partners+Pröpper draagt het creëren van duurzame werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een warm hart toe. Het past uitstekend bij onze visie en dagelijkse werkzaamheden. Daarom hebben wij samen met een aantal andere bedrijven bijgedragen aan de financiering van een busje via het Zorgbusproject.