Adres:
Weerlaan 13 Hillegom, Zuid-Holland 2181 HG Nederland
Map it
Telefoon:
0252537025
Website:
E-mail:
info@plasthill.nl
Project:
Vindt u Sociaal Maatschappelijk ondernemen belangrijk en waaruit blijkt dat.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een belangrijk onderdeel binnen de bedrijfsvoering van Oerlemans Packaging (waaronder Plasthill valt). Plasthill heeft om dit te onderschrijven de zelfverklaring ISO26000 ondertekend. ISO26000 is een internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. In overleg met klanten, leveranciers, medewerkers en met de omgeving zijn de 7 kernthema’s van ISO26000 behandeld. Deze kernthema’s zijn: Bestuur van de organisatie – Het milieu – Eerlijk zakendoen – Mensenrechten – Consumenten aangelegenheden – Arbeidspraktijk – Maatschappelijke betrokkenheid. Alle kernthema’s zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden binnen de bedrijfsvoering van de organisaties. Binnen de Oerlemans Packaging bedrijven wordt heel veel aandacht besteed aan arbozaken. Dit heeft alles te maken met de veiligheid en gezondheid van de medewerkers. Het arbobeleid komt weer terug in het MVO beleid. Ook milieu komt weer terug in deze zelfverklaring. De Oerlemans Packaging bedrijven zijn al jaren zeer innovatief op het gebied van de ontwikkelingen van duurzame verpakkingsoplossingen: diktereducerende verpakkingen, composteerbare verpakkingen, biobased verpakkingen zijn enkele voorbeelden daarvan.

Waarom heeft u middels een deelname het Zorgbusproject ondersteund?

Wij hechten er belang aan om voornamelijk lokale doelen/projecten m.b.t. maatschappelijke betrokkenheid te steunen. De aanschaf van een bus voor stichting SterkSaam is een goed voorbeeld van een lokaal project.