Stichting Mobiliteit Voor Iedereen biedt zorginstellingen gratis zorgbussen aan. Deze noodzakelijke zorgbussen worden vanuit verschillende zorginstellingen dagelijks regionaal breed ingezet om de steeds groter wordende groep kwetsbare zorgafhankelijke mensen die geen mogelijkheden hebben om nog deel te nemen aan sociale activiteiten vervoer te kunnen bieden.

Deze zorgbussen kunnen door Stichting Mobiliteit Voor Iedereen gratis worden aangeboden doordat de stichting d.m.v. crowdfunding, ondersteuning via het bedrijfsleven, aanvragen via maatschappelijk betrokken vermogensfondsen en particulieren donaties.

Alle gegenereerde inkomsten komen voor de volledige 100% ten goede aan de verschillende projecten. De stichting heeft geen winstbejag. Jaarlijks wordt er een financieel jaarverslag geplaatst op de website.

×
Hoe kunnen we je helpen?
TOP