HELPT U STICHTING MVI IN DE STRIJD TEGEN VEREENZAMING?

Door de huidige Coronacrisis krijgen vooral onze kwetsbare mensen een dubbele vereenzaming voor de kiezen. Enerzijds waren ze altijd al beperkt in hun keuzes en nu moeten ze ook nog hun geliefden, familie en andere naasten voor een lange periode missen!

Stichting MVI zet zich sinds 2014 in tegen vereenzaming in Nederland. Dit doen we door het faciliteren van zorgvervoer waardoor kwetsbare mensen deel kunnen nemen aan sociale activiteiten.
De afgelopen 6 jaar heeft stichting MVI ervoor kunnen zorgen dat dagelijks 5.000 tot 6.000 kwetsbare mensen niet vereenzamen!

Dit hebben we uiteraard niet alleen gedaan! We hebben hierin de hulp ontvangen van ruim 10.000 sociaal maatschappelijk betrokken regionale en landelijke bedrijven. Onze dank hiervoor is zowel vanuit Stichting MVI als de dagelijkse gebruikers enorm.
Echter is een groot gedeelte van de ondernemers op dit moment niet in staat om een bijdrage te leveren in onze strijd!

Houdt dit in dat Stichting MVI haar strijd tegen vereenzaming nu moet gaan stoppen?

NEE.
Juist deze onwerkelijke periode maakt duidelijk wat sociaal isolement betekent!
Met zijn allen kijken we uit naar de periode waar we met zijn allen ons dagelijks leven weer normaal op kunnen pakken.

Helaas geldt dit NIET voor iedereen!
Zorginstellingen en dagbestedingen moeten straks alle zeilen bijzetten om belangrijke ontmoetingsplaatsen open te houden. Daarbij moet men dan rekening houden met noodzakelijk vervoer om zorgafhankelijke mensen op de ontmoetingsplaatsen te krijgen.

Helaas wordt dat vervoer straks onbetaalbaar. Vervoerstarieven moeten helaas verdubbeld worden en vergoedingen hiervoor zijn nu al vrijwel nihil.

Uw hulp!
Stichting Mobiliteit voor Iedereen is op dit moment alles aan het regelen om alles in het werk te stellen straks die grote groep zorgafhankelijke mensen van en naar dagbestedingen te vervoeren.

Echter kunnen wij dit niet doen, zonder uw hulp!!!!

Wij willen u vragen om een donatie te doen aan onze stichting zodat we straks het verschil kunnen maken voor die groep kwetsbare mensen.
Wij kunnen die mensen toch niet weer in de steek laten?

Ons doel:
Minimaal 10.000 zorgafhankelijke en kwetsbare ouderen vervoeren naar hun dagbestedingslocatie!

Helpt u een handje mee?

Dan bieden wij het volgende ervoor terug:

  1. Ongelooflijk veel liefde en geluk vanuit deze kwetsbare mensen
  2. Door u gelijk aan te melden voor onze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte over wat we met uw donatie doen
  3. Uw naam komt op alle zorgbussen (zie voorbeeld)
  4. Mogelijkheid om naast de donatie nog meer te kunnen doen en Stichting MVI helpen in de strijd tegen vereenzaming.
TOP