Stichting MVI is dé specialist in het financieren, aankopen en doelmatig exploiteren van zorgvervoer ten behoeve van (zorg)instellingen. Wij richten ons op minder mobiele ouderen. Zij zijn voor hun ontmoeting met anderen afhankelijk van de zorgbus naar de dagbestedingen. Dit komt in gevaar.

Ons grote speerpunt is eenzaamheidsbestrijding. Door het schrappen van zorgvervoer dreigen dagbestedingen te worden gesloten of ingekrompen en dreigen ouderen te vereenzamen. Dit probleem wordt vanuit de politiek landelijk erkend en herkend. In sommige gevallen helpen we ook instellingen die zich richten op minder mobiele kinderen, of volwassenen.

De invoering van WMO-2015 en daarmee het verlagen of geheel schrappen van vervoers-indicatiestellingen door gemeenten en het ingrijpen in PGB-budgetten ligt aan de basis van de vervoersproblematiek die wij bij de verschillende zorginstellingen aantreffen.

Waarom doen instellingen dit niet zelf?

Zorgorganisaties signaleren de problematiek, maar missen meestal de structuur, de slagkracht de focus en de expertise om een gerichte aanpak te formuleren en te implementeren. Stichting MVI neemt het probleem over door met behulp van, vaak lokale, sponsors zorgbussen te financieren.

De zorgorganisaties krijgen een zorgbus van Stichting MVI in bruikleen en betalen een klein deel van de directe exploitatiekosten. Verder organiseren zorgorganisaties een pool van vrijwillige chauffeurs die de dagelijkse ritten gaan verzorgen.

Stichting MVI kijkt primair naar het bedrijfsleven voor ondersteuning. In tweede instantie richt zij zich tot maatschappelijk betrokken vermogensfondsen.

Stichting MVI beheert ondertussen met succes 130 projecten bij verschillende zorginstellingen in Nederland. Overal zien we hetzelfde gebeuren. Oude eigen bussen, einde vervoerscontracten, einde leasecontracten en geen, of veel te weinig geld meer vanuit de gemeenten.

 

Waarom samenwerking met Stichting MVI?

Samenwerking met Stichting MVI is voor zorgcentra de enige duurzame manier om zorgvervoer te organiseren. Stichting MVI is marktleider in gesponsord zorgvervoer. Dit brengt economische voordelen met zich mee. Deze economische voordelen worden doorgegeven aan de Zorginstellingen.

Nog eens: wat doet Stichting MVI concreet voor de Zorginstelling?

  1. Identificeren, selecteren en converteren van sponsors uit het bedrijfsleven
  2. Zakelijk vermarkten van de communicatie op de zorgbussen
  3. Exploitatie van zorgbussen
  4. Aantrekken van gelden vanuit vermogensfondsen, overheden, aan de overheid gelieerde fondsen, nalatenschappen et cetera

Welke economische voordelen biedt de samenwerking met Stichting MVI aan de Zorginstelling?

  1. Economics of scale – forse korting op de aanschaf van personenbussen bij Ford Nederland
  2. Economics of scale – korting op de verzekeringspremies
  3. Economics of scale – korting op het onderhoud van de bussen
  4. Economics of scale – doordat Stichting MVI afnamezekerheid biedt is zij als eerste kandidaat voor leveranciers die snel grotere aantallen bussen moeten doorleveren.

 

 

 

 

TOP