Tel.nummer:
0162-239801
e-mail address:
info@stichtingmvi.nl
Adres zorgproject:
Eilenbergstraat 252, 5011 EC Tilburg
Project

Asendo Tilburg

Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder en stelt hoge eisen aan mensen, waardoor meedoen niet vanzelfsprekend is. Je loopt vast en problemen lijken erger te worden. Wanneer je hier zelf niet meer uitkomt, is het belangrijk dat je de juiste hulp krijgt.

Asendo biedt gespecialiseerde hulp aan mensen met psychische problemen door bijvoorbeeld autisme, ADHD, depressieve gevoelens, angst, trauma, maar ook opvoedmoeilijkheden. We werken samen aan duurzame gedragsverandering van kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en gezinnen.

Iedere hulpvraag en situatie is uniek, daarom heeft Asendo een breed en divers aanbod: diagnostiek, behandeling (basis- en specialistische GGZ) en begeleiding. We gaan samen aan de slag met én in de eigen leefomgeving, voor een gelukkige, zo zelfstandig mogelijke toekomst. Zo wordt er een fundament gelegd om verder te kunnen groeien en vanuit eigen kracht deel te nemen aan de samenleving.

Voor de kinderen en jeugdigen bieden wij groepsactiviteiten aan op een aantal locaties. Tijdens deze groepsactiviteiten leren de kinderen/jeugdigen geleerde vaardigheden om te zetten in praktijk en te oefenen met leeftijdsgenoten. Deze activiteiten zijn van groot belang voor de ontwikkeling van deze kinderen en jeugdigen. Veel van deze kinderen maken gebruik van vervoer om naar de locaties te komen. Vaak is het namelijk dat de gezinssituatie het niet toe laat om de kinderen zelf te brengen en/of op te halen.

Om het vervoer te verzorgen krijgen wij een (beperkt) budget. Wij zetten we dan ook gepensioneerde chauffeurs in die met liefde en verantwoordelijkheid deze kinderen vervoeren. Gezien de beperkte budgetten zijn wij dan ook heel dankbaar dat wij gebruik kunnen maken van de bussen vanuit stichting ‘Mobiliteit voor Iedereen’.

Wat willen we nu aan u vragen?

Bent u die sociaal betrokken ondernemer? Wilt u ons helpen om deze bussen te realiseren en bij te dragen aan de ontwikkeling van deze kinderen en jeugdigen en de ouders een gedeelte te ontlasten, dan komen we graag met u in contact om de mogelijkheden te bespreken. U kunt als ondernemer het project op een leuke en opvallende wijze ondersteunen door ambassadeur te worden van deze belangrijke zorgbus.

Je kunt contact opnemen om een kennismakingsgesprek in te plannen met projectleider Marjolein Krebbeks, telefoon: 06-30720929 of mail: Marjolein.krebbeks@stichtingmvi.nl.

Bedankt namens de vele kinderen en jeugdigen, Asendo

Steun het project! Doneer nu aan Asendo Tilburg

Help ons het doel te behalen!

Donateurs

Solvid Ondernemen

ACES Direct

e.e.t. b.v.

LBB Vastgoed

Wildeman TEC Services B.V.

Lasservice 1671