Tel.nummer:
0162-239801
e-mail address:
info@stichtingmvi.nl
Website:
Bûtenút
Adres zorgproject:
Sanjesreed 8, 9062 EK Oentsjerk
Project

Bûtenút

Paard- en Dagbesteding Centrum Bûtenút biedt sinds 2013 dagbesteding aan mensen met een beperking in Oentsjerk en omgeving. Samen met de deelnemers van de dagbesteding verzorgt het team van Bûtenút de paardrijd lessen en het huifbedrijden voor mensen met een beperking en verzorgen zij de 20 paarden.

Op Paard- en Dagbesteding Centrum Bûtenút werken we vanuit de visie Samen Sterker. Deze visie heeft als uitgangspunt dat een ieder elkaar helpt bij het uitvoeren van de activiteiten zodat het ook voor iedereen, ongeacht beperking of niveau, mogelijk is om deel te nemen aan allerlei paardenactiviteiten.

De visie is gebaseerd op drie pijlers:

  1. Samenwerking
  2. Respect & Gelijkheid
  3. Vergroten van eigenwaarde

De laatste jaren maakten wij vaak mee dat mensen met een verstandelijke beperking moeilijk een passende woonplek konden vinden. De afgelopen jaren is ons vaak de vraag gesteld of wij naast dagbesteding ook wonen of logeren konden bieden en dat heeft ons doen besluiten een kleinschalig wooninitiatief te starten in Hurdegaryp.

Met de resultaten en ervaringen welke wij de afgelopen jaren hebben opgedaan, door op deze wijze te werken, denken wij dat een verticale groepssamenstelling in een prikkelarme omgeving met voldoende ruimte, letterlijk en figuurlijk, ook kan zorgen voor een evenwichtig woon/leef klimaat. Bewoners ervaren dat ze samen op een veilige manier kunnen wonen en elkaar tot steun kunnen zijn zonder op hun tenen te moeten lopen.

Deze ervaringen en de vraag van mensen uit ons netwerk naar een passende woonplek, vormen voor ons de belangrijkste motivatie om het wooninitiatief De Reidhin in Hurdegaryp op te starten.

Sinds kort beschikt Bûtenútin samenwerking met Stichting MVI over een nieuwe 9 persoons zorgbus. Met deze zorgbus kan de woonbegeleiding zelf de bewoners dagelijks vervoeren van de woning in Hurdegaryp naar de dagbesteding in Oentsjerk. Hierdoor geven we een goede overgang van huis naar de dagbesteding wat betekent dat de bewoners geen zorgen meer hebben over of de taxi wel op tijd is, wie er achter het stuur zit etc. Daarnaast zijn de vergoedingen voor vervoer nooit toereikend voor taxi vervoer dus daarmee is de zorgbus een prachtige oplossing voor onze vervoersafhankelijke bewoners.

Om deze zorgbus te kunnen gaan inzetten willen Stichting MVI en Paard- en Dagbesteding Centrum Bûtenút een beroep op u doen voor een financiële MVO-bijdrage. U kunt voor een relatief laag bedrag uw bedrijf opvallend promoten met reclame op deze bus waarmee u ook uitdraagt maatschappelijk betrokken te zijn in uw eigen regio. Tevens helpt u direct deze zorgafhankelijke mensen aan vervoer. Een echte win-win situatie dus!

Namens de bewoners van De Reidhin te Hurdegaryp en Stichting MVI willen we u alvast hartelijk danken voor uw tijd en aandacht. Wij hopen dat u dit, voor ons zeer waardevol, wooninitiatief wil steunen.

Steun het project! Doneer nu aan Bûtenút

Help ons het doel te behalen!

Lokale MVO partners

H. de Haan Bouwservice, Noard Burgum.

Houtbouw van der Veen, Noard Burgum.

Matthijs Verhulst Autobedrijf, Burgum.

S. de Boer bestratingen, Burgum

Fa de Vries en Zn., Aldtsjerk

 

 

 

 

Donateurs

S. de Boer bestratingen, Burgum.

Autobedrijf Bastiaannet, Burgum.

Arjaans kermisbedrijf, Rijperkerk.

Firma Epema, Rijperkerk.

Hiemsteed Media, Hurdegarijp.

S. de Boer bestratingen, Burgum

Autobedrijf Bastiaannet, Burgum

Ananias Consultancy, Hardegaryp

Arjaans kermisbedrijf, Rijpekerk

Peil Advies, Eastermar

Vof Douma, Jistrum

Firma epema, Rijperkerk

W.M en R. Terluin, Noard Burgum

Jesko, Sumar

Allround Carparts Tytsjerk, Sumar

Jaap Solutions, Burdaard

Massagepraktijk Keimpe De Vries, Gytsjerk

Overbosch financieel advies, Burgum

Nynke Andringa, Eastermar

Color2b, Gytsjerk