Tel.nummer:
0162-239801
e-mail address:
info@stichtingmvi.nl
Adres zorgproject:
Spinetpad 2, 3822 DT Amersfoort
Project

King Arthur Amersfoort

King Arthur Amersfoort is bij u als lokale ondernemer vast bekend als thuiszorgorganisatie, maar wist u dat ze nog veel meer bieden zoals belangrijke welzijnsactiviteiten aan mensen in een thuissituatie en 24-uurs zorg in een woonzorgvoorziening?

Ze bestaan al meer dan 10 jaar en het zorgaanbod bestaat o.a. uit: een logeer/ontmoetingshuis in Amersfoort aan de Utrechtseweg 266-1, ontmoetingscentra het Spinetpad en het Soesterkwartier in Amersfoort, begeleiding en zorg thuis in de gehele regio, als ook casemanagement en wijkverpleging.

Zoals u wellicht in de verschillende media heeft vernomen zijn er vanuit de overheid de afgelopen jaren vele belangrijke en verstrekkende veranderingen doorgezet m.b.t. het welzijn van kwetsbare groepen. Dit heeft er direct toe geleid dat zorginstellingen en welzijnsorganisaties in Nederland voor nieuwe uitdagingen zijn komen te staan. Met name op het gebied van welzijnsactiviteiten voor deze mensen wordt het steeds moeilijker kostendekkend te werken.

Passende oplossing

Deze passende oplossing wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen Stichting Mobiliteit Voor Iedereen en de King Arthur Groep. Samen investeren zij in duurzaam zorgvervoer en maken het mogelijk dat dagelijks mensen naar hun vertrouwde dagbesteding kunnen, uitstapjes kunnen maken of samen boodschappen kunnen doen. Met deze E-zorgbussen kunnen we voor een periode van 60 maanden een grote groep kwetsbare mensen de levensvreugde bieden waarop zij recht hebben.

Wat is nu onze vraag?

In het kader van een MVO-participatie bieden we u als sociaal maatschappelijke ondernemer een leuke, opvallende, maar vooral maatschappelijk verantwoorde mogelijkheid aan om deze noodzakelijke E-zorgbussen mede te realiseren. Wij hopen dat u als ondernemer met uw bedrijfslogo een plekje in wilt nemen op één of meerdere nieuwe E-zorgbussen en daarvoor een bijdrage wilt betalen.

Wij zullen dan uw logo met trots plaatsen op de zorgbus en verwijzen naar uw ondersteuning. We maken publiciteit over de zorgbus in de regionale media en benoemen daarbij natuurlijk onze sponsoren.

Voor vragen en of reactie kunt u contact opnemen met projectleider Jeannemieke Vernooij via: 06-53197265 of jeannemieke.vernooij@stichtingmvi.nl

In de regio ‘De Bilt’ kunt u contact opnemen met projectleider Iris Hielkema via: 06-15054275 of iris.hielkema@stichtingmvi.nl.

Steun het project! Doneer nu aan King Arthur Amersfoort

Help ons het doel te behalen!

Donateurs

033FRUIT

Auto en Motorrijschool B.v.d.Hoek

Koeriersdienst De Snelle Vogel

Talent Management Groep B.V.

AADBBV

Stichting R.O.P. Africa

Rodney Photography

Printkader