Tel.nummer:
0162-239801
e-mail address:
info@stichtingmvi.nl
Adres zorgproject:
Klooster 29, 7741 NB Coevorden
Project

Thomashuis Coevorden

Thomashuis Coevorden

Thomashuis Coevorden, gevestigd aan Klooster 29, is een kleinschalig wooninitiatief voor 9 mensen met een verstandelijke beperking. Onze huisgenoten hebben zorgvragen op zeer uiteenlopende gebieden. Allen zijn zij aangewezen op 24-uurszorg en hebben constante begeleiding en verzorging nodig. Samen met een gedreven team van medewerkers en stagiaires dragen wij samen met ons gezin de zorg voor onze huisgenoten.

Wij vinden het belangrijk dat de zorgvrager bij ons centraal staat en streven er dan ook naar om een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg te bieden, waarbij gelijkwaardigheid, respect en een liefdevolle benadering centraal staan.

Deelnemen aan de maatschappij!

Vanaf februari 2009 zijn wij begonnen en in al die jaren is het Thomashuis Coevorden de plek geworden die het nu is. Een mooie, warme, gezellige en veilige woonplek, waarbij we samen met onze huisgenoten proberen zoveel mogelijk deel te nemen aan de ‘normale’ samenleving. Zo bezorgen wij bijvoorbeeld de Coevorder Courant in onze wijk en halen lege flessen en potten op.

Hiernaast hebben we onze eigen dagbesteding ‘Carpe Diem’ aan de stationsstraat, van waaruit een aantal huisgenoten samen met begeleiding diverse activiteiten ontplooit (kaarsen en kaarten maken, zwerfafval opruimen, knutselen, maar ook zwemmen en andere uitstapjes). Een aantal andere huisgenoten maakt gebruik van dagbestedingsplekken in de buurt van Coevorden. Daar brengen wij ze dan naar toe en halen ze ook weer op.

Passend vervoer!

Bij alles wat we ondernemen, zijn we veelal afhankelijk van vervoer. Tot nu toe hadden we een oude dieselbus die steeds meer gebreken ging vertonen. Met een nieuwe bus, volledig elektrisch, worden we in staat gesteld om al onze dagelijkse ritjes te blijven maken en kunnen we de leef- en belevingswereld van onze huisgenoten blijven vergroten.

Om onze 9-persoons (rolstoel)bus te kunnen gebruiken, willen wij een beroep op u doen voor een financiële en maatschappelijke bijdrage.

Namens alle bewoners en begeleiders van het Thomashuis Coevorden willen wij u alvast danken voor uw aandacht en tijd en hopen wij dat u ons wilt ondersteunen.

Reageren of meer informatie?

Neemt u dan gerust contact op met onze projectleider Joyce Nijhof. mail: Joyce.nijhof@stichtingmvi.nl.

Steun het project! Doneer nu aan Thomashuis Coevorden

Help ons het doel te behalen!