Voortgang project
%60
Projectleider:
Iris Hielkema
Tel.nummer:
06-15054275
e-mail address:
iris.hielkema@stichtingmvi.nl
Adres:
30, Koeldert, 4181 CK Waardenburg
Project

Welzijn West Betuwe 2

Welzijn West Betuwe is dé welzijnsorganisatie voor alle inwoners van de gemeente West Betuwe. Denk aan mantelzorg, ouderenwerk, ondersteuning van kwetsbare doelgroepen, vrijwilligersondersteuning en jeugdwerk. Bij alles staat betrokkenheid en aanwezigheid binnen de kernen voorop.

Vanwege de enorme veranderingen binnen zorg en welzijn is het voor een steeds groter wordende groep zorgafhankelijke mensen uit de regio onmogelijk geworden om nog deel te nemen aan sociaal belangrijke activiteiten. Vervoer van en naar dagbesteding, zorgboerderij, uitstapjes of gewoonweg het doen van boodschappen zijn door deze veranderingen voor vele ouderen uit onze regio onder druk komen te staan.

Stichting MVI heeft zich samen met Welzijn West Betuwe ingezet voor deze kwetsbare groep mensen, zodat de steeds groter wordende groep zorgafhankelijke ouderen uit de regio weer een sociaal leven kan krijgen of behouden.

Passend vervoer
Een zorgbus voor de regio is voor Welzijn West-Betuwe de oplossing. De aanschaf van zo’n bus valt buiten de reguliere vergoedingen van de overheid. Deze bus gaat bestuurd worden door vrijwillige chauffeurs. De chauffeurs (meestal gepensioneerden) vinden het erg leuk om mensen heen en weer te rijden en hun dag zinvol te besteden. Niet alleen het persoonlijke contact als team maar ook het vertrouwen in elkaar zorgt ervoor dat het goed loopt.

Help ons mee!
Om het vervoer te realiseren, zijn wij afhankelijk van MVO-partners. Als MVO-partner bent u ambassadeur van de bus en krijgt u bijvoorbeeld een mooie plek voor promotie van uw bedrijf op de bus. Uw logo is goed zichtbaar wanneer wij onze deelnemers halen/ brengen naar de ontmoetingslocaties, activiteiten en sociale contacten. Onze zorgvragers komen o.a. Oss en de omliggende dorpen, kortom vele ouderen uit de regio kunnen hier een beroep op doen.

Voor aanvullende informatie neem dan gerust contact op onze projectleider mevr. Iris Hielkema, telefoon: 06-15054275 of email: iris.hielkema@stichtingmvi.nl.

Steun het project! Doneer nu aan Welzijn West Betuwe 2

Help ons het doel te behalen!

Donateurs

van Aalsburg B.V.

TOP