Stichting Mobiliteit Voor Iedereen vraagt uw ondersteuning. Om een grote groep kwetsbare ouderen dagelijks vervoer van en naar dagactiviteiten, uitje of een bezoek aan een Zorgboerderij te kunnen aanbieden zijn we op zoek naar donateurs.

Vanuit de inkomsten van deze donaties kunnen we vele ouderen de komende jaren vervoer aanbieden. Mogelijk nóg belangrijker is dat hierdoor een sociaal netwerk ontstaat waardoor we ouderen kunnen helpen om richting de toekomst meer zelfredzaam te zijn.

Voor het bedrag van €5- kunnen wij één kwetsbare oudere vervoeren van de woonsituatie naar de dagbesteding en weer terug! Voor dit bedrag zorgt u ervoor dat een kwetsbare oudere een onvergetelijke dag wordt aangeboden. Ook werkt u actief en betrokken mee om ouderen minder eenzaam te maken.

Vanuit Stichting Mobiliteit Voor Iedereen zullen we u op de hoogte houden van de verrichtingen van de stichting en de projecten, zodat u ziet dat uw donatie op een juiste manier wordt besteed. Uw volledige donatie zal worden aangewend voor de Zorgbusprojecten en verdwijnt niet, zoals te vaak, bij bestuurders. Alle vrijwilligers en bestuursleden van Stichting Mobiliteit Voor Iedereen verrichten de werkzaamheden onbezoldigd!

Bijvoorbeeld maandelijks  €5,00 – €10,00 – €25,00 – €50,00 – €100,00 – vrije keuze:  via een maandelijkse machtiging.

Doe nu een donatie!

TOP