Stichting Mobiliteit Voor Iedereen vraagt uw ondersteuning. Om een grote groep kwetsbare ouderen dagelijks vervoer van en naar dagactiviteiten, uitje of een bezoek aan een Zorgboerderij te kunnen aanbieden zijn we op zoek naar donateurs.

Vanuit de inkomsten van deze donaties kunnen we vele ouderen de komende jaren vervoer aanbieden. Mogelijk nóg belangrijker is dat hierdoor een sociaal netwerk ontstaat waardoor we ouderen kunnen helpen om richting de toekomst meer zelfredzaam te zijn.

Voor het bedrag van €5- kunnen wij één kwetsbare oudere vervoeren van de woonsituatie naar de dagbesteding en weer terug! Voor dit bedrag zorgt u ervoor dat een kwetsbare oudere een onvergetelijke dag wordt aangeboden. Ook werkt u actief en betrokken mee om ouderen minder eenzaam te maken.

U kunt eenmalig doneren of ervoor keizen om een maandelijks bedrag automatisch over te maken. Elk bedrag is welkom!

Doe nu een donatie!

TOP